O Mnie

O MNIE

Dr hab.n. med. Beata Januszko-Giergielewicz
prof. UMK

Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku – Wydział Lekarski – 1990 r.
Specjalizacje: specjalista chorób wewnętrznych (I stopień 1995, II stopień 1999), nefrologii (2006), transplantologii klinicznej (2013).

Studia podyplomowe: Zarządzanie firmą w opiece zdrowotnej – Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii (2012).

Przebieg pracy zawodowej

W latach 1990-2009 zatrudniona w Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Olsztynie, z Odziałem Nefrologii i Stacją Dializ tego szpitala. Koordynowała pracę Ośrodka Dializ Otrzewnowych.

W latach 2009-2012 pełniła funkcję Ordynatora Oddziału Chorób Wewnętrznych o Profilu Kardiologicznym i Nefrologicznym Szpitala Powiatowego w Ostródzie.
W latach 2014 – 2018 zatrudniona w Oddziale Transplantacyjnym (późniejszym Chirurgii Ogólnej i Transplantologii) Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie. W latach 2015 – 2018 pełniła funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie nefrologii dla obszaru województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Od maja 2019 roku zatrudniona w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 1 im. A. Jurasza w Bydgoszczy w Klinice Chirurgii Ogólnej, Chirurgii Wątroby i Chirurgii Transplantacyjnej (Ośrodek Transplantacji Wątroby). Prowadzi proces kwalifikacji biorców do transplantacji wątroby oraz opiekę potransplantacyjną w Poradni Transplantacji Wątroby SU Nr 1 w Bydgoszczy.

Od 1 czerwca 2022 r. zatrudniona również w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Olsztynie  na stanowisku Pełnomocnika Dyrektora ds. Rozwoju i Promocji USK.

Działalność naukowa

W 2005 r. uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie medycyny na podstawie rozprawy doktorskiej: „Czynniki ryzyka asymptomatycznej choroby wieńcowej u pacjentów hemodlializowanych” (AMG-Gdańsk).

Opracowała pierwszy w Polsce, pilotażowy „Program profilaktyki choroby wieńcowej u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek”, który zyskał poparcie konsultantów krajowych i regionalnych w dziedzinie nefrologii i kardiologii, władz samorządowych województwa Warmińsko-Mazurskiego i NFZ.

Tematykę naukową, rozpoczętą w ramach pracy doktorskiej, kontynuowała przez następne lata , a zwieńczeniem dorobku naukowego z dziedziny kardionefrologii był cykl monotematycznych prac, stanowiących trzon dorobku habilitacyjnego pt.: „Czynniki ryzyka sercowo-naczyniowego i odmienności choroby niedokrwiennej serca u pacjentów z przewlekłą chorobą nerek”.

Na jej podstawie uzyskała stopnień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych (ustawa Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 25.06.2020).

Adiunkt Collegium Medicum, Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecnie w Katedrze Medycyny Rodzinnej i Chorób Zakaźnych.

Od 1 października 2021 roku zatrudniona na stanowisku profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Autorka ok. 60 publikacji w czasopismach naukowych polskich i zagranicznych oraz ponad 40 wystąpień na zjazdach naukowych polskich i zagranicznych.
Współorganizatorka 6 konferencji naukowych, również o zasięgu międzynarodowym.

Redaktor tematyczny i recenzent w zespole redakcyjnym czasopisma naukowego „Polish Annals of Medicine”.

Beata Januszko-Giergielewicz, nefrolog

Działalność społeczno-edukacyjna

Zaangażowana społecznie, koordynatorka dwóch edycji akcji “Drugie Życie” na terenie Warmii i Mazur (2010, 2011), poświęconych edukacji transplantacyjnej młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.
Założycielka Stowarzyszenia Kardionefrologicznego “Cornef”.

Pozostaje w zespole redakcyjnym portalu internetowego dla pacjentów „Moje Nerki” (działający od 2020 roku).

Pasje

  • powiązane z zawodem: medycyna transplantacyjna – przeszczepianie narządów unaczynionych, nowe techniki transplantacyjne
  • pozazawodowe – felietonistyka lekarska, autorka felietonów z życia lekarzy „Lekarz w sieci (2018 Elset Olsztyn), laureatka III miejsca w kategorii felieton roku 2018 Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Przychodzi wena do lekarza”.

Wydała tomik wierszy „Okruchy życia” – Elset Olsztyn 2019.

Odznaczenia

2003

Brązowy Krzyż Zasługi – odznaczenie państwowe za działalność na rzecz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Olsztynie,

2018

odznaczenie „Zasłużony Lekarz Warmii i Mazur”

2021

Odznaka Honorowa „ZA ZASŁUGI DLA OCHRONY ZDROWIA” – Minister Zdrowia Adam Niedzielski – 23 czerwca 2021.

Nagrody i wyróżnienia

2004

II Nagroda za pracę naukową, opublikowaną w Nefrologii i Dializoterapii Polskiej (Zjazd Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego – Białystok 2004),

2005

dysertacja doktorska - nominowana do nagrody akademickiej,

2015

laureatka Złotej Dziesiątki plebiscytu „Kobieta Sukcesu 2015 r.” – zwyciężczyni głosowania internetowego.

2018

III miejsce w kategorii felieton w roku 2018 Ogólnopolskiego Konkurs Literacki „Przychodzi wena do lekarza”.

2021

Wyróżnienie Dyrektora Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy (23 czerwca 2021) za zaangażowanie w walce z pandemią Covid-19.

Certyfikaty

Kontakt

Adres gabinetu:
Olsztyn, ul. Kopernika 1

  89 535 25 48

  beatagiergielewicz@gmail.com

 

© Copyright 2022

Projektowanie stron internetowych Olsztyn