Interdyscyplinarne Internistyczne (IIK) Koło Naukowe Studenckie CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

2022-05-27

Interdyscyplinarne Internistyczne (IIK) Koło Naukowe Studenckie CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu

Interdyscyplinarne Internistyczne (IIK) Koło Naukowe Studenckie CM w Bydgoszczy, UMK w Toruniu, zostało zarejestrowane dnia 08.04.2021. Jego opiekunem została Pani dr. hab. n. med. Beata Januszko-Giergielewicz, prof. UMK. Pomysły Pani Profesor, dotyczące kierunków działalności koła naukowego dotyczą:

  1. Nauki i doskonalenia umiejętności klinicznych w zakresie chorób wewnętrznych (warsztaty, obozy studenckie).
  2. Pracy naukowej – nauka pisania prac, publikacje, zjazdy naukowe.
  3. Pozyskiwania umiejętności ultrasonografii klinicznej tzw. point of care.
  4. Warsztaty w Centrum Symulacji Medycznych – studium przypadków internistycznych.
  5. „Interna w przekroju”, czyli spojrzenie na pacjentów w różnych dziedzinach medycyny np. chirurgii, anestezjologii, medycynie rodzinnej w sposób internistyczny.
  6. Promocja interny jako dziedziny w medycynie deficytowej w pozyskiwaniu specjalistów wśród młodego pokolenia medyków.

Udało się Pani Profesor pozyskać dla działalności w/w koła studenckiego patronat honorowy Pana Prof. dr. hab. n. med. Jacka Imieli, którego słynna działalność edukacyjna wśród studentów stała się inspiracją i modelem, na którym Pani Docent oparła swoją formę działalności koła.

Dodatkowo podczas kierowania Oddziałem Izolacyjnym nr 3 w SU nr. 1 im. Dr. A. Jurasza, Pani Profesor, przy pomocy przewodniczącego koła zorganizowała wolontariat dla studentów, którzy swoją obecnością i działalnością pomagali lekarzom oraz pielęgniarkom w ich pracy na oddziale izolacyjnym, a pacjentom przetrwać trudny okres pobytu w szpitalu w warunkach izolacji.

Przewodniczący IIK
Paweł Niewiadomski

Kontakt

Adres gabinetu:
Olsztyn, ul. Kopernika 1

  89 535 25 48

  beatagiergielewicz@gmail.com

 

© Copyright 2022

Projektowanie stron internetowych Olsztyn